The Computer Language
23.03 Benchmarks Game

spectral-norm Julia #2 program

source code

# The Computer Language Benchmarks Game
# https://salsa.debian.org/benchmarksgame-team/benchmarksgame/

# based on the Javascript program
# optimizations by Kristoffer Carlsson

using Printf

A(i,j) = 1.0 / ( (((i+j)*(i+j+1)) >> 1) + i+1)

function Au!(w, u)
  n = length(u)
  Threads.@threads for i = 1:n
    w[i] = 0
    z = 0.0
    @simd for j = 1:n
      @inbounds z += A(i-1, j-1) * u[j]
    end
    w[i] = z
  end
end

function Atu!(v, w)
  n = length(w)
  Threads.@threads for i = 1:n
    z = 0.0
    @simd for j = 1:n
      @inbounds z += A(j-1,i-1) * w[j]
    end
    v[i] = z
  end
end

function AtAu!(w, v, u)
  Au!(w, u)
  Atu!(v, w)
end

function perf_spectralnorm(n::Int=100)
  u = ones(Float64, n)
  v = zeros(Float64 ,n)
  w = zeros(Float64, n)
  vv = vBv = 0
  for i = 1:10
    AtAu!(w, v, u)
    AtAu!(w, u, v)
  end
  for i = 1:n
    vBv += u[i]*v[i]
    vv += v[i]*v[i]
  end
  return sqrt(vBv/vv)
end

n = parse(Int,ARGS[1])
@printf("%.9f\n", perf_spectralnorm(n))
  

notes, command-line, and program output

NOTES:
64-bit Ubuntu quad core
julia version build 19.0.1+10-21


Wed, 25 Jan 2023 03:32:48 GMT

MAKE:
printenv JULIA_NUM_THREADS
4

0.10s to complete and log all make actions

COMMAND LINE:
/opt/src/julia-1.8.5/bin/julia -O3 --cpu-target=ivybridge --math-mode=ieee -- spectralnorm.julia-2.julia 5500

PROGRAM OUTPUT:
1.274224153