The Computer Language
24.06 Benchmarks Game

spectral-norm Go program

source code

/* The Computer Language Benchmarks Game
 * https://salsa.debian.org/benchmarksgame-team/benchmarksgame/
 *
 * contributed by chaishushan
 * Based on spectral-norm.go by The Go Authors.
 */

package main

import (
  "flag"
  "fmt"
  "math"
  "strconv"
)

// var n = flag.Int("n", 2000, "count")
var n = 0

func evalA(i, j int) int { return ((i+j)*(i+j+1)/2 + i + 1) }

type Vec []float64

func (v Vec) Times(u Vec) {
  for i := 0; i < len(v); i++ {
   v[i] = 0
   for j := 0; j < len(u); j++ {
     v[i] += u[j] / float64(evalA(i, j))
   }
  }
}

func (v Vec) TimesTransp(u Vec) {
  for i := 0; i < len(v); i++ {
   v[i] = 0
   for j := 0; j < len(u); j++ {
     v[i] += u[j] / float64(evalA(j, i))
   }
  }
}

func (v Vec) ATimesTransp(u Vec) {
  x := make(Vec, len(u))
  x.Times(u)
  v.TimesTransp(x)
}

func main() {
  flag.Parse()
  if flag.NArg() > 0 {
   n, _ = strconv.Atoi(flag.Arg(0))
  }

  N := n
  u := make(Vec, N)
  for i := 0; i < N; i++ {
   u[i] = 1
  }
  v := make(Vec, N)
  for i := 0; i < 10; i++ {
   v.ATimesTransp(u)
   u.ATimesTransp(v)
  }
  var vBv, vv float64
  for i := 0; i < N; i++ {
   vBv += u[i] * v[i]
   vv += v[i] * v[i]
  }
  fmt.Printf("%0.9f\n", math.Sqrt(vBv/vv))
}
  

notes, command-line, and program output

NOTES:
64-bit Ubuntu quad core
go version go1.22.3 linux/amd64
GOAMD64=v2


 Thu, 23 May 2024 02:39:26 GMT

MAKE:
/opt/src/go1.22.3/go/bin/go build -o spectralnorm.go_run spectralnorm.go

4.27s to complete and log all make actions

COMMAND LINE:
 ./spectralnorm.go_run 5500

PROGRAM OUTPUT:
1.274224153